Công ty trí việt trong chứng khoáng

Discussion in 'Chợ linh tinh' started by maihangmun, Apr 1, 2017.

  1. maihangmun

    maihangmun New Member

    Tôi có một tâm niệm là không để anh em đi theo mình bị thiệt. Nhiệm vụ của mình là tạo ra sân chơi để mọi người phát triển được tài năng, sở trường và từ đó khách hàng, nhân viên, Công ty đều được hưởng lợi. Đó mới là con đường phát triển bền vững nhất”, ông Tùng nói.


    Ông Tùng cho hay, để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, đó là quá trình đi chậm nhưng chắc, không nóng vội cho mục tiêu tăng trưởng.

    Năm 2011, 2012, trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì vướng phải nợ xấu, Chứng khoán Trí Việt chỉ đặt trng tâm cho việc đòi nợ, các nghiệp vụ khác duy trì ở mức tối thiểu, đảm bảo “nuôi quân” và mang lại chút đỉnh lợi nhuận. Khi cơ bản hoàn thành việc đòi nợ và củng cố hoạt động, cũng là lúc thị trường chứng khoán ổn định trở lại, Công ty mới bắt đầu tính đến chuyện mở rộng, nhưng rất thận trọng.

Share This Page