Blogger Landing Page Template
Design by : Nguyễn Trọng Thơ - 2014-02-26 16:44:04

Landing page là công cụ bán hàng đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả. Nó có thể giúp bạn tăng doanh thu nhanh chóng và đều đặn mỗi ngày. Cơ sở thành công đó là bạn chỉ TẬP TRUNG giới thiệu 1 sản phẩm hoặc 1 dịch vụ, với 1 mục tiêu duy nhất, thông điệp rõ ràng và đúng đối tượng.

Landing page có thể là bất kỳ trang nào trong website. Nó có thể là trang chủ hoặc trang trong. Mục tiêu của trang web này có thể là thu thập thông tin của khách hàng tiềm năng (còn được gọi là Squeeze Page) hoặc bán hàng (sale page).
 
Nếu bạn có N sản phẩm chủ chốt, hãy tạo ra N landing page. Với sản phẩm quan trọng bạn có thể tạo nhiều landing page, giúp tăng cơ hội hiện diện trước mắt khách hàng.
 
Bài viết này tôi hướng dẫn bạn cách tạo ra trang landing page bằng công cụ Blogger hoàn toàn miễn phí, chỉ trong vòng 30 phút.

 

1. Blogger Landing Page Template - red color

 
 

Video hướng dẫn tạo Blogger Landing Page Template :

 

co nhan tao san vuon