1. Mạng và thiết bị

Chọn mạng

Sử dụng cài đạt chiến dịch để chọn nhưng mạng mà quảng cáo của bạn sẽ chạy. Quảng cáo có thể hiển thì cho khách hàng tiềm năng trên Mạng tìm kiến và Mạng hiển thị của Google

. Mạng tìn kiếm của Google là một nhón các trang web có liên quan đến tìm kiếm , nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiến, bao gồm trang Google tìm kiếm và các trang web đói tác tìm kiếm.

.Mạng hiển thì của Google là một tập hợp các trang web đối tác và các trang web cụ thể hiển thị quảng cáo Adwords.

Chọn thiết bị

Với Adwords, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho mọi người trên nhieuf thiết bị. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu và hiển thị quảng cáo cho người dùng dự trên vị trí và thời gian trong ngày của họ.
mẹo hàng đầu.

Tách riêng chiến dịch Tìm kiến và chiến dịch Hiển thì của khách hàng bàng cách tạo chiến dịch cụ thể cho tùng mạng. Vì chiến lược quảng cáo sẽ khác nhau đối với tìm kiếm và hiển thị, nên cài đặt chiến dịch sẽ khác nhau.

2. Nhắm mục tiêu theo địa lý.
Cài đặt Vị trí được nhắm mục tiêu sẽ xác định vị trí địa lý mà quảng cáo cảu bạn sẽ chạy. bạn có thể chọn nhắm mục tiêu quảng các theo quốc gia, vùng hoặc thành phố.

Cũng có thể thiết lập mục tiêu được tuywf chọn, trong đó chiến dịch tếp cận người dùng trong pham vi bán kính được xác định xung quanh doang nghiệp của bạn . Tùy chỉnh này rất hữu ích cho chiến dịch có vị trí cụ thể.

Mẹo

Khi tìm kiếm tùy chọn nhắm mục tiêu, hãy tính đến các hoạt động và khu vực mục tiêu của khách hàng . Bạn cũng có thể sủ dụng tùy chọn nhắm mục tiêu để loại trừ khu vực địa lý, ví dụ nếu khách hàng của bạn không phân phôi đén các vùng nhất định.

Tin tức khác
co nhan tao san vuon