Share Template Oh Video Blogspot
Design by : Sưu tầm - 2014-07-09 10:36:55
Share Template Oh Video Blogspot - Theme Blogger. Download Template Oh Video Blogspot - Theme Blogger. Theme dành cho blog làm video,chia sẻ video youtube
 
 


Share Template Enpine Blogspot

Templates này được thiết kế khá đẹp mắt. Mong là mọi người sẽ thích nó

Pass giải nén file là: bittemplates.blogspot.com

Hướng dẫn cài đặt và chỉnh sửa

Các bạn down về cài đặt và chú ý đến các phần sau:

<ul id='mbl_playlist'>
<li><a href='http://www.vimeo.com/61702032'/></li>
<li><a href='http://vimeo.com/16051959'/></li>
<li><a href='http://vimeo.com/30402976'/></li>
<li><a href='http://vimeo.com/40895690'/></li>
<li><a href='http://vimeo.com/32760821'/></li>
<li><a href='http://vimeo.com/29177524'/></li>
</ul>

Chỉnh chửa Slide video các bạn tìm kiếm đoạn code dưới và sửa link video đi

Chỉnh sửa hiển thị bài viết mới ở phần trang chủ

Ảnh Demo ảnh hiển thị ngoài trang chủ

Để chỉnh sửa các bạn là như sau: Đăng nhập Blog ==> Bố Cục(Layout) ==> Bạn sẽ thấy 3 tiện ích (widget) giống như hình dưới


Bạn click vào chỉnh sửa rồi copy đoạn code dưới vào sửa tên Tiện Ích theo ý muốn

<script style='text/javascript'>
var numposts = 4;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = false;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 75;
</script>
<script src='/feeds/posts/summary/-/Tên Label Muốn hiển thị?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentpostswiththumbs'></script>

- Các bạn sửa phần chữa màu đỏ thành tên Label bạn muốn hiển thị chú ý phân biệt hoa thường
- var numposts = 4: là số bài viết hiển thị
- Để hiện thị hình ảnh tốt Video bạn chia sể nên là từ youtube

Cách đăng video trong bài viết để blog hiển thị tốt

Các bạn khi viết bài thì khi chèn video các bạn mở phẩn html ra và cho đoạn code sau vào cị trí bạn muốn hiển thị
co nhan tao san vuon