Template website chia sẻ video DETUBE Wordpress
Design by : Đạo Gja Gja - 2014-03-14 15:05:16

DeTube là một Responsive video WordPress Theme chuyên nghiệp được thiết kế cho trang web video, video Portal blog video. Chủ đề này sẽ giúp bạn có được một trang web video chuyên nghiệp và chạy một cách nhanh chóng, nó được lấy cảm hứng từ các trang web phổ biến: YouTube, Vimeo và Dribbble. Không khiêm tốn để nói rằng đó là video WordPress chủ đề mạnh mẽ nhất cho đến nay.

Giao diện trang chủ

Current Version: 1.4.7 (2013.08.22)
deTube is a Professional Responsive Video WordPress Theme designed for video site, video blog video Portal. This theme will help you get a professional video site up and running quickly, it is inspired by the popular websites: YouTube, Vimeo and Dribbble. No modest to say that it is the most powerful video WordPress theme so far.
Compatible with WordPress 3.6
This version of deTube is compatible with latest WordPress 3.6. So far the deTube can works with 4 players:
MediaElement (WordPress 3.6 Native Player)
JWPlayer (via its WordPress Plugin)
FlowPlayer (via its WordPress Plugin)
jPlayer (Theme Built-in)
And you can choose one of them as your default player for self hosted videos.
As of 1.4, we added footbar layout option, please select a layout for your footbar via “Theme Options -> General -> Footer Settings”, then re-configure widgets on “Appearance -> Widgets” page.

 

Pass giải nén : CodeNhanh.blogspot.com

co nhan tao san vuon